In het artikel wordt als jaartal 2006 vermeld.

Vreemd dat er geen enkele reactie was!!

Vraag. hoever zijn de verschillende providers nu met HSDP?