NL-Alert

04-06-2015  |  Tim Wijkman van Aalst  |  Achtergrond informatie


Sinds 2012 is in Nederland de overheidsdienst 'NL-Alert' actief. Middels NL-Alert kan de Nederlandse overheid middels tekstberichten grote groepen mensen in korte tijd informeren over een ramp of calamiteit in hun omgeving. NL-Alert berichten worden uitgezonden via het zogenaamde 'cell-broadcast kanaal' van mobiele netwerken. In dit artikel bespreken we wat NL-Alert is, hoe NL-Alert werkt en hoe NL-Alert gebruikt kan worden.

Al sinds 2007 was de Nederlandse overheid aan het testen met het informeren en adviseren van grote groepen mensen in een bepaald gebied door naar alle telefoons in de betreffende regio een bericht te sturen. Hiervoor wordt de oude cell-broadcast technologie gebruikt, een los kanaal op mobiele netwerken onafhankelijk van de kanalen waarover spraak-, sms- en dataverkeer lopen. Op die manier kan de overheid ook berichten uitsturen naar telefoons in een bepaald gebied zelfs wanneer het mobiele netwerk overbelast is.

Voorbeeld van een NL-Alert berichten uitgestuurd bij calamiteiten en een voorbeeld van een NL-Alert controlebericht
Voorbeeld van een NL-Alert berichten uitgestuurd bij calamiteiten en een voorbeeld van een NL-Alert controlebericht

Aanvulling maar geen vervanging voor luchtalarm
Na uitvoerige testen is gebleken dat NL-Alert een goede maar zeker niet feilloze aanvulling is op het luchtalarm. Middels het luchtalarm is de Nederlandse overheid enkel in staat haar burgers te waarschuwen voor een ramp of calamiteit, middels NL-Alert kan de overheid ook actief informatie geven over de plek en de aard van de ramp of calamiteit en welke acties burgers moeten ondernemen.

Omdat voor de ontvangst van NL-Alert berichten alle variabelen moeten kloppen (de telefoon moet 'luisteren' naar de antenne waarop het NL-alert bericht wordt uitgestuurd, de telefoon moet goed ingesteld staan voor de ontvangst van NL-Alert berichten en het versturen van het NL-Alert bericht moet correct verlopen) is tot nu toe bij iedere test met NL-Alert gebleken dat niet alle telefoons in de regio waar het bericht is uitgestuurd het NL-Alert bericht ontvangt. De overheid ziet NL-Alert derhalve als een aanvulling op- en zeker niet als vervanger voor het luchtalarm. Immers, via NL-Alert kan de overheid wel informatie en adviezen verstrekken, iets dat niet mogelijk is met enkel het luchtalarm.

Uitstuurmogelijkheid in specifieke regio
Bij een ramp of calamiteit kan de Nederlandse overheid in het getroffen gebied een NL-Alert bericht uitgestuurd worden. Alle zendmasten voor mobiele telefonie in de betreffende regio zenden in dat geval simultaan het NL-Alert bericht uit via het cell-broadcast kanaal. Aangezien alle mobiele telefoons en smartphones permanent 'luisteren' naar het mobiele netwerk, komt dit bericht automatisch aan op alle mobiele telefoons die zich bevinden in de regio waar dit bericht wordt uitgezonden. Voorwaarde is wel dat de mobiele telefoon correct is ingesteld voor de ontvangst van cell-broadcast berichten en dat het kanaal voor NL-Alert is geactiveerd.

NL-Alert op 2G (GSM) en 3G (UMTS) netwerken
Bij de landelijke introductie van NL-Alert in 2012 was de overheid alleen in staat om NL-Alert berichten uit te sturen via de ouderwetse GSM (2G) netwerken. Hierdoor ontvingen veel gebruikers van mobiele telefoons geen NL-Alert bericht omdat zij verbonden waren met het nieuwere UMTS (3G) netwerk. Dit leverde de overheid veel kritiek op, waardoor providers onder druk van de Nederlandse overheid in 2013 hun 3G netwerk ook geschikt hebben gemaakt voor het uitsturen van een NL-Alert via cell-broadcast.

NL-Alert op 4G (LTE) netwerken
Hetzelfde probleem ontstond ook met de komst van 4G netwerken die sinds eind 2012 in Nederland uitgerold worden. Door het sterk toegenomen gebruik van 4G netwerken in 2014 en 2015 kreeg de overheid opnieuw veel kritiek over zich heen dat NL-Alert niet op 4G netwerken werkte. Met de Nederlandse telecomproviders heeft de Nederlandse overheid dan ook afgesproken dat uiterlijk 15 november 2015 ook via 4G netwerken NL-Alert berichten uitgestuurd moeten kunnen worden. KPN was eind mei 2015 de eerste provider die haar 4G netwerk geschikt heeft gemaakt voor het uitsturen van NL-Alert berichten.

Smartphone instellen
Om een NL-Alert bericht te kunnen ontvangen moet een telefoon juist ingesteld staan. De meeste telefoons en smartphones die sinds 2014 op de markt komen staan standaard al goed ingesteld voor de ontvangst van NL-Alert berichten. Van belang is dat in telefoons de ontvangst van 'cell-broadcast berichten' is ingeschakeld en de telefoon luistert naar het kanaal '919'. Op de website van NL-Alert heeft de Nederlandse overheid voor nagenoeg alle smartphones een instellingshulp geplaatst.

NL-Alert controlebericht
De Nederlandse overheid zend meerdere keren per jaar gelijktijdig met een test van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand om 12 uur een NL-Alert controlebericht uit. Wie dit bericht ontvangt op zijn of haar mobiele telefoon of smartphone weet dat zijn of haar toestel correct is ingesteld voor de ontvangst van NL-Alert berichten en in het geval van een ramp of calamiteit ook middels NL-Alert geïnformeerd kan worden. De Nederlandse overheid kondigt het uitsturen van NL-Alert controleberichten ruim van te voren aan via landelijke media en op de website van NL-Alert. Wie het NL-Alert controlebericht niet ontvangt, wordt geadviseerd te controleren of de telefoon correct is ingesteld voor de ontvangst van NL-Alert berichten.

Geen NL-Alert ontvangen, NL-Alert meerdere keren ontvangen of NL-Alert veel te laat ontvangen
Overigens kunnen ook andere variabelen van invloed zijn dat een telefoon geen NL-Alert bericht ontvangt, bijvoorbeeld het ontbreken van ontvangst van het netwerksignaal of omdat de telefoon zich niet bevind in het gebied waar het NL-Alert bericht is uitgestuurd. Ook kan het voorkomen dat een NL-Alert bericht veel later of dubbel binnenkomt, wat het gevolg is van het feit dat telefoons regelmatig overschakelen van de ene naar de andere mobiele antenne.
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie