'rich communication services'. er is een opsomming van allerlei voordelen in de beschrijving maar een zeer belangrijk aspect wat betreft de persoonlijke veiligheid mis ik. welke negatieve gevolgen heeft het met de privacy, bv het delen van persoonlijke info,foto's en dergelijke die ik niet wil delen, daar wordt met geen woord over gerept, of komt dat op tv tzt naar buiten. ik ben wat dat betreft achterdochtig. mijn telefoon is op dit moment niet bruikbaar omdat de 'nee knop'niet werkt, dus de window beslaat geheel mijn telefoon, de toetsen zijn niet bereikbaar. ik overweeg een schadeclaim in te dienen. rcs wordt je door de strot geduwd. graag uw reaktie.