Slecht bereik of dekking van het Wi-Fi netwerk oplossen

21-07-2016  |  GSM Helpdesk Nederland  |  Wi-Fi netwerken


Wi-Fi netwerken hebben in open veld en afhankelijk van de weersomstandigheden een bereik van 100 tot 300 meter. In de praktijk blijken Wi-Fi netwerken lang niet alle kamers in huis te bereiken. Dit komt meestal door een combinatie van factoren: de Wi-Fi router staat op de verkeerde plek, de gebruikte Wi-Fi router is verouderd, het Wi-Fi netwerk is niet goed ingesteld en / of er is veel verstoring door andere Wi-Fi neterken. In dit artikel geven wij u tips en aanbevelingen hoe u ervoor kunt zorgen dat uw Wi-Fi netwerk het beste bereik cq. de beste dekking krijgt.

Tip 1: Plaats de router op een centrale plek

Bij de meeste mensen staat de Wi-Fi router op dezelfde plek als waar de internetaansluiting zich bevind. Meestal is dit bij de televisie in de huiskamer of in de meterkast. Beide plekken zijn niet de meest ideale plekken voor een Wi-Fi router. In de meterkast gaat al veel signaal verloren omdat deze kast vaak 'verstopt zit' in het huis en de televisie staat meestal in één van de (uit)hoeken van de woning waardoor het Wi-Fi netwerk grote afstanden moet overbruggen en meerdere muren of plafonds moet doorkruisen om de verste kamers te bereiken.

De meest ideale plek voor een Wi-Fi router in een woning is precies in het midden van het huis op een plek waar zich zo weinig mogelijk muren of plafonds tussen de Wi-Fi router en alle kamers in de woning bevinden. Een zeer goede plek om een Wi-Fi router op te hangen is bijvoorbeeld in een trappenhal van de woning en dan bij voorkeur op de middenverdieping. Een Wi-Fi netwerk straalt in alle richtingen gelijkmatig uit waardoor in alle ruimtes in huis evenveel Wi-Fi dekking zou moeten zijn.

Om een snel en betrouwbaar Wi-Fi netwerk te kunnen realiseren is het van groot belang dat de Wi-Fi router via een zogenaamde ethernet (UTP) kabel is aangesloten op de internetaansluiting. Op netwerkkabels zit bijna geen signaal- en snelheidsverlies. Om een router precies in het midden van het huis te hangen kan het dus noodzakelijk zijn om een internetkabel te trekken door het huis heen. Voor wie dit niet wil of kan zijn er eventueel zogenaamde homeplug / powerline oplossingen waarbij de verbinding via het elektriciteitsnetwerk van de woning gerealiseerd kan worden.

Tip 2: Controleer de instellingen van uw Wi-Fi router

Zogenaamde 'interferentie' (verstoringen door andere signalen en Wi-Fi netwerken) is de belangrijkste oorzaak dat uw Wi-Fi netwerk een minder groot bereik of minder goede dekking heeft. In veel gevallen is de invloed van interferentie te verkleinen door de instellingen van uw Wi-Fi netwerk aan te passen.

Alle Wi-Fi routers bieden de mogelijkheid om een kanaal te kiezen waarop het Wi-Fi netwerk moet uitzenden. Door een kanaal te kiezen waarop de minste Wi-Fi netwerken actief zijn in de omgeving of het signaal van andere Wi-Fi netwerken het zwakste is, heeft uw Wi-Fi netwerk minder last van interferentie en zal het bereik en dekking (iets) groter worden.

Wilt u weten welk kanaal u het beste kunt gebruiken en bent u in het bezit van een Android smarpthone of tablet? Download en installeer dan de app 'Wifi Analyzer'. Deze app brengt per kanaal in beeld welke netwerken actief zijn en hoe sterk het signaal van deze netwerken is. Kies vervolgens voor het minst drukke kanaal met het zwakste signaal om uw eigen Wi-Fi netwerk op te zetten.

Veel routers bieden daarnast de mogelijkheid om een bandbreedte voor het Wi-Fi netwerk te selecteren. Vaak kan gekozen worden tussen 20 en 40 MHz. Hoewel het minder sociaal is voor de omgeving, levert het instellen van 40 MHz aan bandbreede doorgaans de beste resultaten op, gezien het netwerk dan een breder spectrum krijgt om in uit te zenden. Nadeel voor de omgeving is dat de verstoring van uw Wi-Fi netwerk op andere netwerken dan ook groter is.

Tot slot kan in een aantal routers het zogenaamde 'output ratio' ingesteld worden. Middels een percentage  (vaak 25%, 50%, 75% en 100%) kan de 'zendkracht' van de Wi-Fi ingesteld worden. Ervaart u bereik of dekkingsproblemen, dan kunt u het output ratio verhogen. Overigens staat deze meestal al standaard op 100% ingesteld.

Tip 3: Wi-Fi repeaters cq. range extenders

Voor de volledigheid moeten we deze tip melden, maar dit is onze minst favoriete oplossing voor problemen in het bereik, dekking of ontvangst van uw Wi-Fi netwerk. Het plaatsen van repeaters of range extenders is vaak de makkelijkste en goedkoopste oplossing maar heeft ook het minste resultaat. Wi-Fi repeaters of range extenders vangen namelijk het signaal van uw Wi-Fi netwerk op, versterken dit en zenden het vervolgens opnieuw uit.

Wi-Fi repeaters of range extenders moeten op een plek gehangen worden waar uw Wi-Fi netwerk nog wel dekking heeft. Een veel gemaakte fout is dat de range extender te ver van de Wi-Fi router geplaatst wordt, waardoor het signaal te slecht is om nog te kunnen versterken. In het gebied rondom de range extender wordt het Wi-Fi netwerk versterkt waardoor u wellicht net dat ene hoekje in uw huis ook van dekking kunt voorzien.

Het resultaat is vaak matig omdat u slecht signaal gaat versterken. Range extenders of Wi-Fi repeaters zorgen dus wel voor een iets groter bereik van uw Wi-Fi netwerk maar de snelheid van het netwerk zal er zeker niet op vooruit gaan. Slecht ingestelde Wi-Fi repeaters of range extenders kunnen zelfs een averechts effect hebben doordat zij juist uw Wi-Fi netwerk gaan verstoren in plaats van versterken.

Tip 4: Plaatsen van een tweede Wi-Fi accesspoint

Een erg goede, maar duurdere en moeilijkere oplossing is het plaatsen van een tweede Wi-Fi router die bij voorkeur middels een ethernet kabel (UTP kabel) rechtstreeks is verbonden met het modem. Door deze tweede Wi-Fi router te plaatsen op een plek waar geen bereik meer is, kan hier een tweede Wi-Fi netwerk opgezet worden.

Veel routers beschikken over een zogenaamde 'bridge functie' zodat de tweede router de instellingen over kan nemen van de hoofdrouter. Daarbij moet ook de automatische IP toewijzing (DHCP) uitgeschakeld worden in de tweede router zodat dit door de hoofdrouter gedaan kan worden. Dit voorkomt IP conflicten. Door het tweede Wi-Fi netwerk dezelfde naam en wachtwoord te geven als van de hoofdrouter, kunnen apparaten zonder problemen overspringen van de ene naar de andere router en heeft u overal optimale dekking én snelheid.

Tip 5: Powerline / homeplug netwerk

Een zeer eenvoudige, gebruiksvriendelijke maar helaas ook vrij dure oplossing is het maken van een zogenaamd 'powerline' of 'homeplug' netwerk. In het kort komt het erop neer dat u het elektriciteitsnet in uw huis gaat gebruiken als netwerk.

Een powerline of homplug netwerk bestaat altijd uit twee of meer componenten. Het eerste component is de 'powerline adapter' die het internet uit het modem of router op het elektriciteitsnet zet. Een tweede powerline adapter kan fungeren als Wi-Fi hotspot (accespoint) en beschikt in sommige gevallen zelfs over poorten voor netwerkkabels waarmee computers bekabeld op het netwerk aangesloten kunnen worden.

Doordat het elektriciteitsnet overal in huis aangelegd is, kan op ieder stopcontact in huis een powerline adapter geplaatst worden. Wordt gekozen voor een powerline adapter met Wi-Fi accesspoint dan ontstaat op die plek een (extra) Wi-Fi netwerk. Op die manier kan zelfs de verste hoek van het huis van goed Wi-Fi voorzien worden. Ook hierbij geldt dat de naam van het netwerk en het wachtwoord voor alle Wi-Fi accesspoints gelijk moet zijn voor een zo'n goed mogelijke werking.

De meeste powerline / homeplug oplossingen bieden standaard gebruiksvriendelijke ondersteuning voor meerdere Wi-Fi accesspoints in het netwerk, zodat op diverse plekken in huis heel eenvoudig extra Wi-Fi dekking gerealiseerd kan worden middels het plaatsen van een extra homeplug adapter met Wi-Fi.

Tip 6: Aanschaffen geheel nieuwe router

Heeft u nog een oude router, of gebruikt u een oudere router van uw internet provider, dan is de kans groot dat de technologie in deze router verouderd of de kwaliteit van de componenten gering is. De meeste routers van providers zijn namelijk in goedkope massaproductie gemaakt en bieden daarmee lang niet dezelfde hoge kwaliteit als de Wi-Fi routers van A-merken.

Nieuwe generatie routers hebben een groter bereik door betere en vaak ook meerdere antennes. Ook kunnen nieuwe generatie routers op zowel de 2,4 GHz band als de 5 GHz band uitzenden, waardoor er aanzienlijk meer ruimte in de ether is voor Wi-Fi netwerken. De kans op interferentie met andere netwerken wordt dan ook kleiner wat de dekking, snelheid en stabiliteit van uw Wi-Fi netwerk ten goede komt.

Wordt de nieuwe router daarbij ook nog eens centraal in huis geplaatst, zoals in Tip 1 beschreven, dan zal u merken dat u waarschijnlijk aan één nieuwe Wi-Fi router genoeg heeft om al uw problemen rondom dekking en bereik van uw Wi-Fi netwerk op te lossen.
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie