Nieuwe regels voor het financieren van een nieuwe telefoon of smartphone

30-01-2017  |  GSM Helpdesk Nederland  |  Achtergrond informatie


Jarenlang was het mogelijk om een 'gratis smartphone' te krijgen bij een abonnement of was het mogelijk om een telefoon met een hele hoge korting te kopen wanneer de aanschaf werd gecombineerd met het afsluiten van een abonnement. Het behoeft geen betoog dat de prijs van de 'gratis smartphone' of de hele hoge korting die gegeven werd door de telecomaanbieder terugverdiend werd via het abonnement. Feitelijk is er dus altijd al sprake geweest van toestelfinanciering.

In 2017 gaat er veel veranderen op het gebied van financieringen voor telefoons en smartphones. De Wet Financieel Toezicht (Wft) gaat ook voor de telecommarkt geleden. Door een uitspraak van de Hoge Raad in 2014 staat het verkopen van smartphones op afbetaling cq. het verwerken van de prijs van een smartphone in een abonnement gelijk aan een financiering, krediet of lening. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de telecommarkt. Na een overgangsperiode in 2016 is het sinds begin 2017 verboden om net te doen alsof een smartphone 'gratis' is of dat er een hele hoge korting wordt gegeven en moeten aanbieders van een krediet, financiering of lening voor een nieuwe telefoon voldoen aan de Wft-wetgeving.

Telecomproviders of aanbieders van abonnementen waarbij een 'gratis smartphone' wordt weggegeven of een dure smartphone met hoge kortingen wordt aangeboden moeten per 1 januari 2017 inzichtelijk maken hoeveel wordt betaald voor het toestel en hoeveel wordt betaald voor het telecom abonnement (de mobiele aansluiting). Ook moet inzichtelijk zijn wat de financiering, krediet of lening kost, hoe hoog het rentepercentage is, wat de looptijd van de financiering, krediet of lening is en wat mensen over de hele termijn - al dan niet extra - betalen voor het krediet.

Wanneer wel en wanneer geen BKR registratie?

Per 1 mei 2017 gelden alle constructies waarbij een telefoon of smartphone bij aanschaf niet in zijn geheel wordt betaald als een lening. In alle situaties waarbij meer dan 250 euro gefinancierd wordt, moet dit krediet, de lening of financiering geregistreerd worden bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) in Tiel. In onderstaand overzicht staat uitgesplitst wanneer een financiering voor een nieuwe smarpthone wel geregistreerd wordt bij het BKR en wanneer niet:
 

Geen BKR geregistreerde lening Wel een BKR geregistreerde lening
 • Telefoon of smartphone wordt in één keer betaald
   
 • Sim-only abonnement (zonder toestel)
   
 • Losse aanschafprijs van de nieuwe telefoon of smartphone bedraagt minder dan 250 euro waarbij het bedrag of geheel of gedeeltelijk wordt gefinancierd middels een toestel abonnement voor bijvoorbeeld 12- of 24 maanden.
   
 • Smartphone is duurder dan 250 euro, maar het bedrag dat wordt gefinancierd middels een toestel abonnement voor bijvoorbeeld 12- of 24 maanden minder dan 250 euro bedraagt.
   
 • De nieuwe telefoon of smartphone wordt gehuurd of geleased en moet aan het eind van de periode, bijvoorbeeld 12- of 24 maanden, ingeleverd worden zónder optie tot het overnemen.
   
 • De nieuwe telefoon of smartphone wordt in drie gelijke termijnen zonder rente en kosten betaald.
   
 • In het geval de klant een ondernemer is en het gaat om een zakelijke aankoop.
 • Bij aanschaf van een nieuwe telefoon of smartphone met een losse aanschafprijs van meer dan 250 euro waarbij het gehele bedrag wordt gefinancierd middels een toestel abonnement of maandelijkse afbetalingsregeling.
   
 • Bij aanschaf van een nieuwe telefoon of smartphone met een losse aanschafprijs van meer dan 250 euro waarbij meer dan 250 euro van het aankoopbedrag wordt gefinancierd middels een toestel abonnement of maandelijkse afbetalingsregeling.
   
 • De nieuwe telefoon of smartphone wordt gehuurd of geleased en wordt aan het eind van de periode, bijvoorbeeld na 12- of 24 maanden, al dan niet tegen betaling van een slottermijn, eigendom.


Bewijsstukken en toetsing

Hoe hoger het bedrag is dat geleend of gefinancierd moet worden voor de aanschaf van een nieuwe telefoon of smartphone, hoe meer bewijsstukken aangeleverd moeten worden en hoe strenger de toetsing is of het krediet, de lening of financiering verstrekt mag worden.

 • Tot 250 euro: Geen BKR registratie en geen BKR toetsing. Afnemer moet bevestigen dat hij / zij weet dat zij een (kleine) lening afsluit en moet bevestigen dat hij / zij hier niet door in de problemen komt.
   
 • 250 euro tot 1.000 euro: Afnemer moet bevestigen dat hij / zij weet dat zij een lening afsluit en moet bevestigen dat hij / zij hier niet door in de problemen komt. Er vindt verder een toetsing plaats naar eventuele andere lopende leningen, financieringen of kredieten bij het BKR. Verder moet de afnemer informatie verstrekken over het inkomen en de woonlasten. Lening, financiering of krediet wordt geregistreerd bij het BKR.
   
 • 1.000 tot 4.999 euro: Afnemer moet bevestigen dat hij / zij weet dat zij een lening afsluit en moet bevestigen dat hij / zij hier niet door in de problemen komt. Er vindt verder een toetsing plaats naar eventuele andere lopende leningen, financieringen of kredieten bij het BKR. Verder moet de afnemer schriftelijke bewijsstukken verstrekken over het inkomen en de woonlasten. De aanbieder van het krediet, financiering of lening moet deze bewijsstukken archiveren. Lening, financiering of krediet wordt geregistreerd bij het BKR.

Gevolgen van een BKR registratie

Iedere lening, krediet of financiering van meer dan 250 euro moet geregistreerd worden bij het BKR in Tiel. Iedereen die in Nederland één of meerdere leningen, kredieten of fiancieringen heeft lopen - zelfs voor een creditcard of de mogelijkheid om rood te staan op een bankrekening - heeft alreeds een BKR registratie. Bij het BKR wordt het maximale bedrag dat is gefinancierd of het maximale krediet geregistreerd.

Onder normale omstandigheden heeft niemand 'last' van deze BKR registratie, behalve als er al teveel leningen lopen of de geregistreerde financieringen bij het BKR bekend zijn. In dat geval kan of moet de kredietverlener beslissen om in het belang van de afnemer de kredietaanvraag te weigeren.

Gevolgen voor eventuele toekomstige hypotheek

Studenten en starters op de woningmarkt moeten zich er bewust van zijn dat een geregistreerd krediet, geregistreerde lening of financiering voor een nieuwe telefoon of smartphone grote gevolgen kan hebben voor een toekomstige hypotheek. Bij een hyptheek aanvraag wordt gekeken hoeveel kredieten of schulden iemand al heeft lopen en welk bedrag men hier per maand voor kwijt is. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het besteedbaar inkomen. Het besteedbaar inkomen is op haar beurt leidraad voor het bepalen van het maximale hypotheekbedrag.

Bij een lening, krediet of financiering van bijvoorbeeld 700 euro voor een nieuwe telefoon of smartphone, kan dit betekenen dat er 5.000 tot 8.000 euro minder aan hypotheek verkregen kan worden voor de aanschaf van een nieuwe woning. 
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie