Netwerk deel 2

25-07-2005  |  GSM Helpdesk Nederland  |  Achtergrond informatie


Voor het lezen van deze pagina raad ik u aan eerst deel 1 over het GSM netwerk te lezen. Op de Netwerk deel 1 pagina heeft u de opbouw van het GSM netwerk kunnen ontdekken en heb ik enkele technische details aangestipt. Op deze pagina ga ik dieper in op het GSM netwerk. Ik ga dieper in op de techniek, vertel over HLR, VLR, IMSI en roaming.

We laten het "visuele" netwerk nu even achter ons. We duiken nu in de apparatuur en in de computers achter het netwerk. Elke SIM kaart heeft een zogenaamd IMSI nummer. IMSI staat voor International Mobile Subscriber Identity. Aan dit IMSI nummer zijn alle gegevens van de klant gebonden, zoals de Naam, Adres en Woonplaats (NAW) gegevens, maar ook welke diensten u mag gebruiken. Elke keer als u belt, zendt uw simkaart uw IMSI nummer uit, waardoor het netwerk weet dat u een telefoontje gaat maken, een SMSje gaat versturen of dat u andere diensten gaat gebruiken. Vanaf dat moment gaat de teller in de computer van het netwerk lopen, deze computer noemen we ook wel de HLR, oftewel Home Location Register.

Uw IMSI nummer en de IMSI nummers van alle andere gebruikers van een bepaald mobiel netwerk bevinden zich in één HLR. Natuurlijk worden al deze gegevens enorm vertrouwelijk behandeld. In het HLR kan een netwerkoperator "rechten" toekennen aan elke gebruiker. Wanneer in het HLR een wijziging gemaakt wordt, zal deze door het netwerk voor dié specifieke gebruiker overgenomen worden en kan een gebruiker "opeens" wel of geen gebruik maken van bepaalde diensten.

Wat nu als u gebeld wordt? Weet het netwerk altijd waar u bent? Nee, niet altijd. Uw telefoon zendt om de zoveel tijd een signaal uit om zich weer opnieuw bij het netwerk aan te melden. Beter kan ik het "vernieuwen" noemen. Uw telefoon laat weten dat hij nog actief is en naar welke mast hij op dat moment "luistert". Wanneer naar uw nummer gebeld wordt, gaat het netwerk dus eerst een signaal rondsturen in de omgeving waar uw telefoon voor het laatst contact heeft gezocht. Wanneer uw telefoon daar niet gevonden wordt, zal het netwerk landelijk of zelfs wereldwijd gaan zoeken naar uw telefoon. Is uw telefoon niet te vinden, dan krijgt de beller te horen dat uw telefoon uit of buiten bereik is. Deze zoektocht naar uw telefoon is over het algemeen in twee tot tien seconden volbracht. Aangezien wij als mens ons relatief langzaam verplaatsen op het land, is het voor een GSM netwerk en een netwerkoperator dus vrij makkelijk vast te stellen waar wij ons bevinden, maar honderd % nauwkeurig kan een netwerkoperator het nooit vaststellen omdat uw telefoon zich maar om de zoveel tijd aanmeldt. Meer over opsporing of plaatsbepaling via uw GSM kunt u lezen op de Plaatsbepaling-pagina binnen deze helpdesk.

Voordat u gaat bellen of dat u gebeld wordt, gaat uw telefoon eerst even een "gesprekje" voeren met het netwerk. Het netwerk gaat kijken op welke mast "plaats" is voor uw gesprek en welke mast voor u het meest gunstig is (voor de ontvangst). Op basis daarvan bepaalt het netwerk via welke mast het gesprek gaat lopen. Het apparaat dat zorgt voor de verdeling van de gesprekken over de verschillende masten en zorgt dat alle gesprekken een optimale kwaliteit hebben, noemen we een Brain.

Tijdens het gesprek is het netwerk de baas. Brains in het netwerk geven aan van welke mast uw telefoon gebruik mag maken en op welke frequentie uw telefoon moet zenden. Wanneer u uzelf verplaatst, bijvoorbeeld in een auto, kan het voorkomen dat u op een gegeven ogenblik te ver van een bepaalde mast af bent om nog een zuivere gesprekskwaliteit te hebben. Brains zorgen er dan voor dat u ongemerkt "overgezet" wordt naar een andere mast. U zwerft dus als het ware door het netwerk. Dit heet ook wel "roamen".

Zwerven of roamen in het eigen netwerk is maar klein vergeleken bij het geheel. U kunt ook verder gaan zwerven, op netwerken van andere (buitenlandse) providers. Wanneer uw netwerk een Roaming overeenkomst heeft gesloten met buitenlandse providers, en in de HLR van uw provider is vastgelegd dat u gebruik mag maken van zogenoemd "buitenland bellen", mag u gebruik maken van de netwerken van buitenlandse providers, natuurlijk tegen aangepast en (veel) hoger tarief. Het zwerven gaat dan verder, zwerven in het buitenland noemen we dus ook wel Roaming. Wanneer u in het buitenland gaat zwerven, worden de gegevens van het HLR van uw provider doorgegeven aan de provider waar u op dat moment gebruik van maakt. Zo kan die provider in de gaten houden hoeveel u verbruikt en deze gegevens weer terugspelen naar uw provider. Wanneer u in het buitenland of op een ander netwerk zit, worden uw gegevens door deze provider in een VLR bewaard, oftwel een Visitors Location Register.

Terug naar uw telefoon. In de standby modus (wanneer uw telefoon wél aan staat maar niet gebruikt wordt) luistert uw telefoon altijd naar het netwerk, of dat zijn "naam" (IMSI nummer) wordt opgeroepen. Verder kijkt uw telefoon welke mast het dichtste bij u is of welke mast het beste ontvangst geeft. Uw telefoon kan dus in één minuut wel tien of twintig keer overschakelen van mast. Om de zoveel tijd geeft uw telefoon even een signaaltje door dat hij nog actief is en in welke regio hij zich ongeveer bevindt, dan is voor het netwerk makkelijker om uw telefoon op te sporen wanneer er een oproep voor u opgezet moet worden.

Op deze pagina heb ik het enkel nog gehad over GSM masten. Maar soms is de dekking van GSM masten niet genoeg. In gebouwen, in tunnels, kelders of metro gangen willen mensen ook graag kunnen bellen. Omdat het daar natuurlijk ondoenlijk is om ook grote GSM masten te plaatsen, heeft men gekozen voor kleinere uitvoeringen van GSM masten, de Microcellen. Een voorbeeld van een microcell ziet u hiernaast. Wanneer u goed zoekt in winkelcentra, stations, winkels, tunnels, metrogangen of stations, zal u vast en zeker wel eens een microcell vinden. Het wordt echter wel moeilijk, want elke provider gebruikt zijn eigen microcellen en elke microcell heeft zijn eigen vorm.Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie