Bij sommige providers moet voor het activeren van de wachtfunctie 43# gebruikt worden en niet *43#.