Ministerie van Economische Zaken wil stralingsnormen voor 5G netwerken

Ministerie van Economische Zaken wil stralingsnormen voor 5G netwerken

27-03-2018  |  Tim Wijkman van Aalst  |  Achtergrond , Connectiviteit , Netwerk


In de komende jaren zullen in Nederland 5G netwerken uitgerold gaan worden. Deze netwerken krijgen antenne's met een kleiner bereik maar met intensievere signalen om zeer snelle dataverbindingen met een lage vertraging mogelijk te maken. Het Ministerie van Economische Zaken wil stralingsnormen vaststellen om te voorkomen dat 5G netwerken gezondheidsrisico's op zouden leveren.

Sinds 2012 is het aantal antenne's voor mobiele netwerken in Nederland fors toegenomen door de uitrol van 4G netwerken. Binnen nu en twee jaar zullen telecomproviders ook gaan beginnen met de uitrol van 5G netwerken, waarmee het aantal antennes alleen maar verder zal toenemen. Om te voorkomen dat al die antennes tezamen te veel straling genereren, wil het Ministerie van Economische Zaken stralingsnormen gaan vaststellen, meldt het AD.

5G netwerken worden zeer fijnmazige netwerken waarvoor antennes gebruikt worden met een bereik van enkele tientallen tot enkele honderden meters. Het vermogen van deze antennes is relatief gering, maar de antennes gaan wel een zeer krachtig signaal uitzenden om hoge up- en downloadsnelheden mogelijk te maken en een zo'n laag mogelijke 'latency' te genereren.

Grote toename in antennes zorgt mogelijk voor meer straling

Doordat in de komende jaren zoveel nieuwe antennes bijgeplaatst gaan worden en zelfs lantaarnpalen en bushokjes omgetoverd kunnen worden tot een zendmast, wil het Ministerie van Economische zaken stralingsnormen gaan vaststellen om te voorkomen dat de straling van 5G netwerken eventuele gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen. "Wij willen zoveel mogelijk zekerheid voor burgers dat elektromagnetische velden van de antennes geen bedreiging vormen voor de gezondheid in de leefomgeving, ook als er sprake is van meerdere antennes in de directe omgeving." aldus een woordvoerder van het Ministerie tegenover het AD.

Gezondheidsrisico's onbekend

Op dit moment is nog steeds niet bekend of de elektromagnetische straling van mobiele netwerken gezondheidsrisico's oplevert of niet. Afgelopen jaren zijn door voor- en tegenstanders, alsmede door onafhankelijke onderzoekers honderden onderzoeken gedaan, echter is nog steeds geen eenduidig antwoord gevonden op de vraag of mobiele netwerken schadelijk zijn voor de gezondheid of niet. In bepaalde onderzoeken wordt straling van mobiele netwerken in verband gebracht met de ontwikkeling van hersentumoren, onvruchtbaarheid bij mannen en Alzheimer.

In Nederland gelden momenteel nog geen stralingsnormen voor mobiele netwerken. Er is wel een Europese stralingsnorm waaraan telecomaanbieders in veel Europese lidstaten moeten voldoen.
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie