Overheid wil minimale dekkingssnelheid voor mobiele netwerken

Overheid wil minimale dekkingssnelheid voor mobiele netwerken

06-07-2018  |  Martijn Kregting  |  Connectiviteit


Wie wat dieper graaft in het nieuwe Actieplan Digitale Connectiviteit van het ministerie van Economische Zaken, ziet dat er veel ambities is maar vaak minder duidelijkheid. Zo wil het kabinet dat Nederland digitale koploper blijft in Europa, maar blijft onduidelijk wat er nou gaat gebeuren met de voor 5G-netwerken zo belangrijke 3,5 GHz-frequentie. Nou komt er ook een minimale dekkingssnelheid. Hoeveel? Dat is natuurlijk nog niet bekend.

In een toelichting over het actieplan schrijft staatssecretaris Mona Keijzer dat operators een verplichting opgelegd krijgen om een minimale dekkingssnelheid te gaan bieden. De voorwaarden hiervoor worden vastgelegd bij de eerstvolgende multibandveiling eind 2019, begin 2020. Dat stelt Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. De komende maanden wordt op basis van nader onderzoek de exacte hoogte bepaald, zo stelt Keijzer. Die hoogte wordt vervolgens vastgelegd in de eerder aangekondigde Nota Mobiele Communicatie.

Er wordt niet nader aangeduid of de minimale hoogte gaat gelden voor elke mobiele technologie of alleen voor de te veilen frequenties in de multibandveiling - 700-MHz, 1.400 MHz en 2.100 MHz. De vergunningen worden overigens technologieneutraal uitgegeven, waardoor het ook niet mogelijk is om ze '5G' te noemen. In de praktijk zullen ze hier wel uiteindelijk grotendeels voor gebruikt gaan worden.

Uitzondering dekkingsverplichting

Eerder deze week werd al duidelijk dat de genoemde dekkingsverplichting uit de kamerbrief - 98 procent van alle Nederlandse gemeenten - enkele flinke uitzonderingen omvat. Alle Natura 2000 gebieden worden uitgezonderd van de dekkingsverplichting.

Onder de term Natura 2000 zijn in de hele Europese Unie de belangrijkste natuurgebieden in kaart gebracht, met verplichtingen om die te beschermen. Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden, meldt Alterra, een onderdeel van het ministerie van LNV.

Investeringszekerheid vergroten

Keijzer schrijft in haar kamerbrief verder dat zij operators graag investeringszekerheid wil bieden en daarom als overheid voorspelbaar handelen nastreeft. Dit moet bijdragen aan de uitrol van nieuwe mobiele technologie zoals 5G.

Ook is het volgens de staatssecretaris van belang dat de markt voor mobiele communicatie zich verbreedt door meer ondernemingen in de gelegenheid te stellen frequenties te gebruiken. Dit vergroot het aanbod van dienstverleners die de groeiende diversiteit aanvraag kunnen bedienen. Hiervoor onderneemt het kabinet verschillende acties.

  • Het geeft aanbieders van mobiele communicatie zekerheid dat de uitgifte van frequenties op landelijk exclusieve basis, waaronder voor de 700, 1400 en 2100 MHz-banden, in principe voor 20 jaar zal plaatsvinden. Hiermee wordt volgens de staatssecretaris zekerheid gegeven voor de uitrol van de nieuwe 5G-netwerken.
  • Een andere belangrijke frequentie voor de uitrol van 5G is de 3,5 GHz-band – volgens veel partijen zelfs de meest belangrijke frequentie voor 5G. Over het wel of niet mogen gebruiken hiervan vindt dit jaar een evaluatie plaats van het gebruik van deze band, met aandacht voor zowel het bestaande gebruik als het defensiegebruik. Zoals eerder aangegeven moet nog dit jaar een besluit vallen.
  • Verder zal de 26 GHz-band na Europese besluitvorming in 2020 aan de markt ter beschikking worden gesteld voor zowel landelijke als bedrijfsspecifieke toepassingen.
  • Om te zorgen voor voldoende concurrentie en keuzevrijheid, en zo de kans dat de groeiende diversiteit aan vraag wordt bediend te vergroten, moeten ook andere partijen dan de mobiele aanbieders frequenties kunnen gebruiken. Daarom zal er in een nader te bepalen door de industrie geharmoniseerde band voor 5G frequentieruimte beschikbaar worden gesteld.
  • Verder zullen verschillende sectoren door EZK op verzoek worden geholpen bij het invullen van hun vraag naar communicatiediensten. In dit kader wordt bijvoorbeeld (samen met brancheorganisatie BTG)  gewerkt aan een standaard voor indoordekking van draadloze en mobiele openbare communicatienetwerken. 
  • De investeringszekerheid moet ook vergroot worden door meer duidelijkheid, eenheid en transparantie in lokale en regionale regulering. Zo worden op samensnelinternet.nl de lokale tarieven voor de aanleg van nieuwe ondergrondse infrastructuur gepubliceerd en zal worden aangegeven welke gemeenten een antennebeleid geformuleerd en gepubliceerd hebben.Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie