Autoriteit Consument en Markt waarschuwt voor agressieve telefonische verkoop

Autoriteit Consument en Markt waarschuwt voor agressieve telefonische verkoop

31-07-2018  |  Tim Wijkman van Aalst  |  Achtergrond , Diensten


De Autoriteit Consument en Markt waarschuwt consumenten voor agressieve telefonische verkoopmethoden. De ACM ontvangt steeds meer klachten over praktijken die niet door de beugel kunnen. Om die reden roept de ACM consumenten op niet akkoord te gaan en niet te betalen voor telefonisch aangesmeerde producten waar de consument het niet mee eens is.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet een forse toename van het aantal meldingen over oneerlijke telefonische verkooppraktijken. Consumenten worden gebeld met een zogenaamd aanbod voor vakanties, cashback- en andere kortingsacties of prijsvragen. Consumenten die alleen hebben ingestemd met het ontvangen van informatie worden vervolgens sterk onder druk gezet om te betalen. De ACM roept consumenten die worden gebeld door een partij die ze niet vertrouwen op om duidelijk NEE te zeggen, het gesprek te beëindigen en ook niet te betalen. Daarmee kunnen consumenten zichzelf een hoop ellende besparen.

Via haar loket ConsuWijzer ontving de ACM de afgelopen maanden honderden meldingen van consumenten die de dupe waren geworden van oneerlijke telefonische verkooppraktijken gevolgd door agressieve incasso. Evert Jan Hummelen, waarnemend directeur consumenten van de ACM: "Het helpt zeker als consumenten 'nee' zeggen als ze het niet vertrouwen. Ze moeten ook niet zwichten voor loze dreigementen. Wij (ACM red.) zetten ons in om deze partijen aan te pakken. Door 'nee' te zeggen en niet te betalen helpen consumenten zichzelf. Tegelijk helpt het ons bij het oplossen van het probleem."

Agressieve verkooppraktijken

De ACM ziet dat consumenten steeds vaker telefonisch worden benaderd door aanbieders van concepten als kortingsacties, prijsvragen of vakantieaanbiedingen. Vaak gebeurt dit omdat consumenten op internet hebben deelgenomen aan een actie waarbij ze een prijs konden winnen. Als ze daarna worden gebeld lijkt het of ze een prijs hebben gewonnen, maar het is alleen een opstapje naar een aanbod. Als ze aangeven informatie te willen ontvangen wordt dit gezien als een 'ja'. Zo’n 'ja' is meestal ook opgenomen op een bandje dat daarna ten onrechte als pressiemiddel wordt gebruikt om betaling af te dwingen. Daarna volgt vaak een agressieve incasso.

Om die reden adviseert de ACM om geen prijsvragen of enquêtes in te vullen op internet waarmee zogenaamd prijzen te winnen zouden zijn. Malafide handelaren achterhalen op deze manier je telefoonnummer om je vervolgens lastig te vallen.

Consumenten die worden gebeld met een aanbod moeten niet instemmen met het ontvangen van 'vrijblijvende' informatie van een partij die niet betrouwbaar overkomt, ook niet om er maar van af te zijn. Daarnaast adviseert de ACM om niet te betalen voor een overeenkomst die niet volgens de regels (zoals schriftelijkheidsvereiste en bedenktijd bij telefonische verkoop) tot stand is gekomen, ook niet als er hevige druk wordt uitgeoefend. Door wel te betalen blijft het probleem bestaan. Via de bank is het mogelijk een automatische incasso die zonder toestemming is geïnd terug te laten storten.

Vaak dezelfde daders

Achter deze concepten voor vakanties, cashback- en andere kortingsacties en prijsvragen gaan grotendeels dezelfde personen schuil. Zij opereren deels vanuit het buitenland. Van de regels die consumenten beschermen trekken ze zich weinig aan. Dit maakt dat de overeenkomsten niet geldig zijn en consumenten niet hoeven te betalen. Het verdienmodel van deze personen is erop gericht consumenten onder druk te zetten om te betalen.

Melden bij ACM

De ACM pakt dit probleem aan, soms samen met andere partijen. Dit gebeurt deels ook achter de schermen, waardoor het voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar is. Meldingen bij ConsuWijzer over deze en andere praktijken zijn waardevol voor het toezicht.

De ACM is blij met consumenten die bij ConsuWijzer een vraag stellen of een melding doen. In het eerste halfjaar van 2018 ontving ConsuWijzer ruim 30.000 vragen en meldingen. Dat is 5% meer dan in het eerste halfjaar van 2017. Dit komt vooral omdat consumenten ons nu ook gemakkelijk via WhatsApp  kunnen bereiken.
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie