'Nederland overweegt uitsluiting Huawei en ZTE bij aanleg 5G-netwerken'

'Nederland overweegt uitsluiting Huawei en ZTE bij aanleg 5G-netwerken'

21-01-2019  |  Tim Wijkman van Aalst  |  Achtergrond , Connectiviteit , Netwerk


Nadat diverse landen al hebben besloten om Chinese netwerkleveranciers zoals Huawei en ZTE uit te sluiten bij de aanleg van toekomstige 5G-netwerken, wordt nu ook in Nederland overwogen een gedeeltelijk- of geheel verbod op het gebruik van Chinese netwerkapparatuur in te stellen.

Westerse landen, onder aanvoering van de Verenigde Staten, zijn bang dat de Chinese overheid via de netwerken van Chinese netwerkleveranciers zoals Huawei en ZTE, kan gaan spioneren. Ook wordt gevreesd voor de mogelijkheid van de Chinese overheid om controle uit te oefenen op deze netwerken en bij conflicten bijvoorbeeld een netwerk in een bepaald land te verstoren of zelfs helemaal uit de lucht te halen.

Verwacht wordt dat toekomstige 5G-netwerken de ruggengraat van de samenleving gaan vormen. Samenlevingen worden in grote mate afhankelijk van 5G-netwerken. Zelfrijdende auto's gaan bijvoorbeeld communiceren via 5G-netwerken, maar ook alles om ons heen, zoals bijvoorbeeld verkeerslichten, brugbediening, dijkbewaking en verkeersleiding voor het openbaar vervoer worden in de toekomst via 5G-netwerken aangestuurd of bediend. Als hierin iets mis gaat, zijn de gevolgen gigantisch en kan een land letterlijk een ongeorganiseerde puinhoop gaan worden.

Chinese bedrijven zijn in handen van de staat

China is een communistisch land waarbij alle bedrijven in eigendom zijn van de staat. Dat betkent dus ook dat bedrijven zoals Huawei en ZTE in principe van de staat zijn. De angst dat de Chinese overheid de bedrijven gebruikt om netwerken te leveren in westerse landen om in de toekomst via deze netwerken te kunnen spioneren of de westerse wereld 'digitaal in de greep te krijgen', is derhalve niet helemaal ongegrond. Overigens proberen Huawei en ZTE uit alle macht duidelijk te maken dat zij veel ruimte hebben om vooral onafhankelijk van de Chinese overheid te opereren.

Gegronde angst of politiek motief?

Of de angst gegrond of ongegrond is, is nog steeds niet duidelijk. Het kan niet uitgesloten worden dat het boycotten van Chinese netwerkleveranciers ook een politiek motief heeft. Desondanks besluiten steeds meer westerse landen, onder aanvoering van de Verenigde Staten, om Chinese netwerkleveranciers uit te sluiten bij de aanleg van 5G-netwerken. De algemene stemming daarbij is vooral 'moet je netwerken laten aanleggen door partijen die je eigenlijk niet vertrouwt?'.

In de Verenigde Staten, Japan, Australië en Nieuw Zeeland geldt al een verbod op het gebruik van Chinese netwerkapparatuur. Ook in Europa gaan in steeds meer landen stemmen op om dit voorbeeld te volgen. Op dit moment wordt er in Duitsland, Polen, Noorwegen en nu dus ook Nederland actief gesproken over het vraagstuk wat er gedaan moet worden met Chinese netwerkleveranciers.

Bron: Trouw
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie