ACM start onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door Apple met App Store

ACM start onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door Apple met App Store

11-04-2019  |  Tim Wijkman van Aalst  |  Achtergrond , Toestellen


De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt mogelijk misbruik door Apple van de machtspositie die het heeft met zijn App Store. De ACM doet dit naar aanleiding van signalen van andere app-aanbieders, ontvangen tijdens een vandaag gepubliceerde marktstudie naar appstores. Die studie werd vorig jaar juni aangekondigd.

Volgens Henk Don, bestuurslid ACM, zijn app-aanbieders in steeds grotere grote mate afhankelijk van Apple en Google (Google Play) voor het aanbieden van apps aan gebruikers. In de marktstudie kreeg de ACM signalen van partijen die erop lijken te wijzen dat Apple misbruik maakt van zijn positie in de App Store. De ACM ziet daarom reden voor een vervolgonderzoek op basis van de mededingingsregels.”

De afgelopen jaren was vooral Google onderwerp van mededingingsonderzoeken. Het concern heeft van de Europese Commissie al diverse boetes opgelegd gekregen wegens machtsmisbruik. Apple lag minder onder vuur. Wel heeft muziekdienst Spotify een officiële klacht bij de EC ingediend wegens het commissiebeleid van Apple.

'Eerlijk en transparant gedrag'

In het licht van de toenemende afhankelijkheid van app-ontwikkelaars en -aanbieders van slechts twee grote online app-winkels (van Apple en Google) als platform richting gebruikers, verwacht de ACM van de twee OS-aanbieders dat ze eerlijk en transparant gedrag vertonen. Dit zou bij Apple niet het geval zijn. Het onderzoek richt zich in ieder geval op Nederlandse apps voor nieuwsmedia, die hun apps aanbieden via de App Store van Apple. Daarover kreeg de ACM meerdere signalen.

De toezichthouder onderzoekt onder meer of Apple in strijd heeft gehandeld met het verbod op misbruik van een machtspositie, bijvoorbeeld door zijn eigen apps te bevoordelen. Het onderzoek richt zich in eerste instantie alleen op Apple, omdat op dit moment ten aanzien van de App Store van Apple de meest concrete signalen zijn ontvangen. Die signalen kunnen volgens de ACM duiden op gedrag dat in strijd is met de mededingingsregels.

Nog geen overtreding geconstateerd

De ACM roept app-aanbieders op om zich te melden als ze problemen hebben met de App Store van van Apple, maar ook met Google Play. Dat betekent overigens niet dat al is geconcludeerd dat daadwerkelijk sprake is van een overtreding. Of dat zo is wil ACM de komende tijd onderzoeken. Het onderzoek kan er dus ook toe leiden dat er geen overtreding wordt vastgesteld. Mocht dat wel zo zijn, dan kan een boete volgen.

De ACM is in 2018 begonnen met de marktstudie naar winkels voor mobiele apps om meer inzicht te krijgen in hoe appaanbieders hun apps in een appstore krijgen en welke invloed de appstores hebben op het aanbod van apps. De digitale economie is een van de speerpunten van de ACM en de marktstudie maakt hier deel van uit.

Toenemende afhankelijkheid

Uit de publicatie van de studie blijkt de eerdergenoemde toenemende afhankelijkheid van appaanbieders van de twee appstores om mobiele gebruikers te bereiken. Realistische alternatieven zijn er vaak niet en dit geeft Apple en Google de mogelijkheid om oneerlijke voorwaarden te stellen.

Apple en Google hebben enerzijds  een belang bij het aanbieden van veel en verschillende apps van appaanbieders in hun appstores. Anderszijds zijn Apple en Google zelf appaanbieder en en dus concurrenten. Dat dubbele belang kan mededingingsproblemen opleveren.

Appaanbieders geven dan ook aan niet altijd een eerlijke kans te hebben ten opzichte van eigen apps van Apple of Google die vaak al voorgeïnstalleerd zijn op mobiele telefoons. Zo zijn aanbieders van digitale producten en diensten verplicht om bij aankopen in de app gebruik te maken van het betaalsysteem van Apple en Google en moeten ze het eerste jaar 30 procent commissie betalen. Ook kunnen zij niet altijd gebruik maken van alle faciliteiten van een iPhone. Ten slotte geven app-aanbieders aan aan problemen te hebben met de communicatie met Apple en Google over de toepassing van de voorwaarden.
Laatste Nieuws0 Reacties
Geef je reactie